”Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen och för att ge dig en bra användarupplevelse när du besöker webbplatsen. Vänligen se vår cookiepolicy för mer information om vår användning av cookies samt hur du kan tacka nej till dem.”
Ok, jag förstår
Logo
Varukorgen är tom

Choose country:

Hemleverans

Leverans 1-3 dagar

Fri frakt från 299:-

Personuppgiftspolicy

1. Inledning

Denna Personuppgiftspolicy är tillämplig när Decor of Sweden AB (”Decor of Sweden”, ”vi”, ”oss”, eller ”vår”) samlar in och behandlar personuppgifter och data. Vi är måna om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskydds- och integritetslagstiftning (”Dataskyddslagstiftning”). Syftet med denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicy”) är att beskriva hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, vad vi gör för att skydda dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Vem är personuppgiftsansvarig

Decor of Sweden AB (org. nr 556939 – 0411) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när vi tillhandahåller och marknadsför våra varor samt vid övriga kontakter med oss, såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post och telefon etc. Om du har några frågor eller kommentarer angående denna Personuppgiftspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finns i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

Vilken information samlar vi in om dig och för vilka ändamål?

Vi kan komma att behandla uppgifter om dig för följande ändamål:

Ändamål/Behandlingar

Hantera och fullgöra dina beställningar och köp.

• Ta emot och hantera din beställning.

• Leverans inklusive avisering.

• Identifiera dig som kund.

• Hantera din betalning (utförs av betallösningsföretag tex Klarna)


Vi behöver dela vissa personuppgifter med Klarna.

• Hantering av reklamations- och garantiärenden samt ångerrätt.

Kategorier av personuppgifter

Sessions-id för varje besökare. Syftet är att komma ihåg användaren. Cookien är även kopplad till användares varukorg och håller information om vilket språk användaren använder.

Laglig grund

Behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund enligt avtalet mellan oss.


Behandling är även nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger oss, t.ex. enligt bokföringslagen.

Lagringsperiod: Vi sparar informationen i 36 månader efter att köpet genomförts (inklusive leverans och betalning) för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Uppgifter sparas även under den tid som krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.


Inhämtning av personuppgifter från andra än dig: Vi kan komma att behandla information som har insamlats i samband med ditt köp via vår betallösning Klarna för att hantera ditt köp.

Ändamål/Behandlingar

Hantera kundserviceärenden.

• Kommunicera och besvara frågor till kundservice (per telefon, e-post och sociala medier).

• Säkerhetsställa din identitet.

Kategorier av personuppgifter

• Namn.

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).

• Personnummer.

• Betalningsinformation, betalningshistorik.

• Orderinformation.

• Övrig information som du själv lämnar till oss i samband med hantering av ditt ärende.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundservice-ärenden. 

Lagringsperiod: Vi sparar informationen i 36 månader efter avslutat kundserviceärende.

Ändamål/Behandlingar

Förhindra, förebygga, upptäcka och utreda bedrägerier och andra brott mot oss.

Kategorier av personuppgifter

• Namn.

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).

• Betalningsinformation.

• IP-nummer.

• Eventuella anteckningar i kundtjänstärenden.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra, förebygga, upptäcka och utreda bedrägerier och andra brott mot oss.

Lagringsperiod: Vi sparar informationen så länge det är nödvändigt, men normalt sett för en tid av 36 månader efter insamlandet.

Ändamål/Behandlingar

Hantera ditt deltagande i event, tävlingar och andra marknads-föringsaktiviteter, inklusive utse eventuella vinnare.

Kategorier av personuppgifter

• Namn.

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).

• Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag, anmälan och utvärdering.

• Fotografier.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och event.

Lagringsperiod: Vi sparar informationen i 12 månader efter att tävlingen eller eventet är avslutat.

Ändamål/Behandlingar

Marknadsföringsändamål.

• För att skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler.

• För att kunna erbjuda dig personligt anpassad marknadsföring samt erbjudanden baserat på den profilering som vi utför utifrån den information vi samlar in om dig (se mer om profilering i avsnitt 4 nedan).

• För att skicka påminnelser till dig om kvarglömda produkter i din varukorg.

Kategorier av personuppgifter

• Namn.

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).

• Köphistorik.

• Användargenererad data utgående från din tidigare aktivitet på webbplatsen.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att upplysa våra kunder om varor och nyheter i webbshopen och erbjuda anpassad marknadsföring.


För mottagare av utskick (såsom nyhetsbrev och påminnelser om kvarglömda produkter i varukorgar) använder vi även marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande.

Lagringsperiod: Vi sparar informationen i 12 månader efter din senaste aktivitet på webbplatsen.

Ändamål/Behandlingar

För publicering av dina eventuella recensioner, kundbilder och kundomdömen på webbplatsen och i sociala medier. Vi kan även komma att publicera bilder som du delat på sociala media och taggat oss i.

Kategorier av personuppgifter

• Namn och annan information som du har lämnat i samband med bilder, recensioner eller omdömen.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse att publicera recensioner, bilder och omdömen av våra varor.

Lagringsperiod: Vi sparar informationen tills du eller vi väljer att radera informationen, dock inte längre än 36 månader efter publicering.

Ändamål/Behandlingar

Utvärdera, utveckla och förbättra våra varor och system.

• Anpassning av webbplatsen för bättre användarvänlighet.

• Underlag för utveckling av produktsortiment.

• Underlag för att förbättra våra IT-system för att förbättra säkerhet och tillgänglighet.

• Ta fram statistik.

Vi behandlar även information som skapas av cookies som sätts när du besöker vår webbplats, såsom. För mer information om cookies på webbplatsen och dess användning, se här.

Kategorier av personuppgifter

• Kön.

• Ålder.

• Bostadsort.

• Feedback avseende varor.

• Köp- och användargenererad data (t.ex. klick och besökshistorik).

• Information om hur du har interagerat med oss och hur webbplatsen har använts.

• Tekniska data om enheter som används, dess inställningar (t.ex. språk, IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem och skärmupplösning).

• För cookies: längden på ditt besök, antalet sidvisningar och de val du gör på webbplatsen.

Laglig grund

Behandlingarna är nödvändiga för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna förbättra och utveckla våra varor och system för att ge dig en bra användarupplevelse av vår webbplats.

Vid behandling av cookies tar vi hänsyn till de val du gör när du använder sidan avseende om du godkänner cookies eller inte.


Lagringsperiod: Vi sparar informationen så länge som det krävs för att ta fram statistik och underlag för analyser, dock inte för en längre tid än 12 månader efter insamling. Hur länge cookieuppgifter sparas beror på vilka cookieinställningar du har i webbläsaren. Eventuella sessionscookies lagras under den tid du är inne i webbplatsen men försvinner när du stänger ner din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar till dess du raderar dem eller utgångsdatumet passerat.


Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Att inte lämna efterfrågad information till oss kan dock, i vissa fall, exempelvis leda till att vi inte kan ingå eller fullgöra ett avtal med dig eller förhindra oss från att uppfylla någon av våra lagliga skyldigheter. Det kan även innebära en försämrad användarupplevelse av webbplatsen.


Vi kommer att behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna Personuppgiftspolicy. Om vi utför behandling för något annat ändamål än vad vi samlade in personuppgifterna för kommer vi informera dig om detta.

3. Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Åtgärderna kan bland annat inkludera användning av brandväggar, antivirusprogram, behörighetskontroll och andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

4. Profilering

Profilering innebär automatisk behandling av personuppgifter som består i att personuppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig, exempelvis personliga preferenser, intressen, beteende eller vistelseort. Profilering kan användas för att optimera din upplevelse på vår webbplats, exempelvis genom att föreslå relevanta produkter och ge personligt anpassad marknadsföring. Profilering kommer inte att användas för att fatta automatiserade beslut som har rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

5. Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter:

• till logistik- och transportföretag i samband med leveranser till dig,

• till tillhandahållare av betaltjänster (t.ex. Klarna),

• till underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. IT- och affärssystem, leverantörer av utskick av e-post och sms, samarbetspartners för bl.a. förbättring av användarupplevelsen och affärsutveckling, eller administrativa tjänster t.ex. revision,

• till de parter som vi enligt lag är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till, t.ex. myndigheter,

• i samband med eventuella rättsliga förfaranden eller framtida rättsliga förfaranden, samt

• med anledning av att kunna utöva och försvara våra lagliga rättigheter.


Vi kommer inte att sälja personuppgifter om dig till tredje man.


Normalt sett behandlar vi dina personuppgifter inom EU/EES men vi kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, till exempel på grund av att en leverantör av IT-tjänster har sin verksamhet i ett sådant land. Vid sådana överföringar kommer vi att vidta alla rimliga tekniska och legala åtgärder för att säkerställa integriteten för överförda personuppgifter och att säkerheten för behandlingen av dessa uppfyller en adekvat skyddsnivå i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.

6. Hur länge personuppgifterna sparas

Vi bevarar inga personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som de behandlas för, eller så länge som det krävs enligt lag och enligt de principer som anges i avsnitt 2 ovan. Därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna. För att fastställa de perioder under vilka vi bevarar personuppgifter beaktar vi särskilt de krav som följer av Dataskyddslagstiftning, föreskrifter och rekommendationer från myndigheter samt branschpraxis. Information om lagringstider för de olika ändamålen som personuppgifterna behandlas för listas ovan under respektive ändamål i avsnitt 2 ovan.

3. Säkerhetsåtgärder

I enlighet med vad som följer av Dataskyddslagstiftningen har du rätt att:

• när som helst begära information om behandlingen av dina personuppgifter samt ett kostnadsfritt utdrag över de personuppgifter som vi behandlar om dig,

• begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade,

• begära att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas (med reservation för att vissa rättsliga förpliktelser hindrar oss från att omedelbart radera viss information),

• invända mot behandlingen av personuppgifter (du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och profilering),

• i den mån vi skulle behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke är det alltid frivilligt för dig att lämna samtycke och du kan när som helst återkalla samtycket,

• utöva din rätt till dataportabilitet, under vissa omständigheter, genom att dina personuppgifter som du har försett oss med överförs till en annan personuppgiftsansvarig, och

• när som helst lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med Dataskyddslagstiftning.

Begäran om att utöva någon av ovan rättigheter ska göras skriftligen till Decor of Sweden och skickas till gdpr@decorofsweden.se eller till den postadress som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

Ändringar av Personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller komplettera denna Personuppgiftspolicy.

Vid var tid gällande Personuppgiftspolicy finns tillgänglig på vår webbplats. Du bör se över denna information från tid till annan för att försäkra dig att du är nöjd med eventuella ändringar. Vi kommer dock att meddela dig om väsentliga ändringar i denna Personuppgiftspolicy, förutsatt att vi har din e-postadress.


Denna Personuppgiftspolicy är senast uppdaterad den 1 juli 2020.

9. Tredje mans webbsidor

Vår webbplats innehåller länkar till tredje mans webbsidor. Vi har ingen kontroll över dessa webbsidor och denna Personuppgiftspolicy avser inte att omfatta hur och på vilket sätt dessa webbsidor hanterar och behandlar personuppgifter.

10. Kontaktuppgifter

Decor of Sweden AB (org.nr. 556939–0411)

Lötängsgatan 14

803 01 Gävle

Telefon: 026 610 900

E-post: gdpr@decorofsweden.se

Fraktfritt över 299 kr

Snabb leverans 1-3 dagar

Säkra betalningar med Klarna

Decor of Sweden

Hos oss så kan du inspireras bland hundratals posters som enkelt blir till en snygg tavla med någon av våra passande ramar. Vi strävar alltid efter att följa mode och nyheter när det gäller våra posters men samtidigt så är vi mån om klassiska motiv som aldrig går ur tiden. Du kan alltid, hos oss, kombinera våra posters med stilrena ramar och kvalitativa passepartouter för att få en komplett produkt direkt vid beställning. Efter er beställning så packar och levererar vi direkt från vårt lager där vi även paketerar er produkt snyggt, smart och miljövänligt.